Class IgxComboItemDirective

コンボの項目をカスタム テンプレートで変更できるようにします。

Igx Module

IgxComboModule

Igx Theme

igx-combo-theme

Igx Keywords

combobox, combo selection

Igx Group

グリッド & リスト

<igx-combo>
<ng-template igxComboItem let-display let-key="valueKey">
<div class="item">
<span class="state">State: {{ display[key] }}</span>
<span class="region">Region: {{ display.region }}</span>
</div>
</ng-template>
* </igx-combo>

コンストラクター

コンストラクター